Thủ tục mua hoá đơn lần đầu 2013 đối với tổ chức kinh doanh

hoa don la gi 1206095009
Trình tự thực hiện Cơ sở kinh doanh là tổ chức sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu thì đến Cục thuế để mua hoá đơn
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp tại Cục thuế
Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn xin mua hoá đơn – mẫu số 01 + Giấy giới thiệu của cơ sở kinh doanh + Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh + Chứng minh thư nhân dân của người đến mua hoá đơn (còn trong thời hạn sử dụng) + Biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh doanh Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày Cục thuế nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Sổ mua hoá đơn và hoá đơn mua lần đầu
Lệ phí:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin mua hoá đơn – mẫu số 01
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính + Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN. + NĐ 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 + Thông tư số 120/2002/TT – BTC ngày 30/12/2002 + Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003
  Kế toán xuất nhập khẩu là gì? Kế toán xuất nhập khẩu phải làm gì

You cannot copy content of this page