Nguyên tắc khi định khoản kế toán và hướng dẫn một số mẹo khi đinh khoản kế toán

ke khai thue o dau 1

Nguyên tắc khi định khoản kế toán và hướng dẫn một số mẹo khi định khoản kế toán

ket cau tk 15680190570641522563767
Nguyên tắc khi định khoản kế toán và hướng dẫn một số mẹo khi đinh khoản kế toán

Trước khi định khoản kế toán ta phải: 

–  Phải xác định Tài khoản ghi Nợ trước Tài khoản ghi Có sau, không được gộp các định khoản giản đơn thành định khoản phức tạp vì sẽ khó cho công tác kiểm tra, đối chiếu mà phân tích rõ ràng của KT. Có thể tách định khoản phức tạp thành định khoản giản đơn.

*Định khoản giản đơn chỉ liên quan đến hai Tài khoản

VD:  Nguyên tắc khi định khoản kế toán: Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Nợ TK 111

Có TK 112

*Định khoản phức tạp: Là định khoản có liên quan ít nhất đến ba Tài khoản

VD:  Mua hàng về nhập kho có thuế VAT 10%

Nợ TK 156

Nợ TK 1331

Có TK 331

VD:  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Nợ TK 334

Có TK 3383 (BHXH) 6%

Có TK 3384 (BHYT) 1,5%

Có TK 3389 (BHTN)  1%

  Ngày 31/12/2013 là HẠN CHÓT nộp một số mẫu sau

You cannot copy content of this page