Hướng dẫn kê khai thuế môn bài

nop thue mon bai

Việc Kê khai thuế môn bài là hoạt động mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện hằng năm vì thuế môn bài là một loại thuế mang tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

gia han nop thue tien mon bai
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài

Trước hết phải hiểu thuế môn bài là gì : 

  • Thuế môn bài là loại thuế  thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.
  • Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh, cửa hàng, nhà máy, phân xưởng…trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài

Nộp tờ khai thuế môn bài như thế nào?

Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

  • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế
  • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
  • Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác… nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.
  Công việc của một kế toán trưởng

 Nộp thuế môn bài:

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 4355/TCT-CS hướng dẫn các cục thuế địa phương về việc thực hiện thuế môn bài năm 2012.
Theo đó, việc thu thuế của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2012 tiếp tục giữ nguyên bậc thuế môn bài của năm 2011. Như vậy, trong năm 2012,
– Các tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã…) vẫn nộp thuế môn bài theo 4 mức:
+ Nộp 3 triệu đồng nếu có vốn đăng ký trên 10 tỉ đồng (Bậc 1);
+ Nộp 2 triệu đồng nếu có vốn đăng ký từ 5-10 tỉ đồng2 (Bậc 2);
+ Nộp 1,5 triệu đồng nếu có vốn đăng ký từ 2-dưới 5 tỉ đồng (Bậc 3);
+ Nộp 1 triệu đồng nếu có vốn đăng ký dưới 2 tỉ đồng (Bậc 4).
Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:
+ Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.
+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vốn đầu tư.
+ Đi với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.
+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.
– Còn hộ kinh doanh cá thể và các đối tượng khác sẽ nộp thuế môn bài theo 6 mức:
+ Thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng phải nộp thuế môn bài cả năm là 1 triệu đồng;
+ Thu nhập từ 1-1,5 triệu đồng/tháng nộp thuế 750.000 đồng;
+ Thu nhập từ trên 500.000-750.000 đồng/tháng nộp thuế 500.000 đồng;
+ Thu nhập trên 300.000-500.000 đồng nộp thuế 100.000 đồng;
+ Thu nhập từ 300.000 đồng/tháng trở xuống nộp thuế 50.000 đồng.

  Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

You cannot copy content of this page