Cập nhật chính sách thuế 2013

thue doanh nghiep

Năm 2013 đã đến kế toán cần phải cập nhật chính sách thuế 2013 để còn phát hiện kịp thời các điều chỉnh về thuế TNCN, TNDN, GTGT…

cập nhật chính sách thuế 2013
Cập nhật chính sách thuế 2013

Tổng cục thuế cập nhật chính sách thuế 2013:

+ Thuế GTGT:

♦ CV 9599/CT-TTHT ngày 08/12/2012 của CT TPHCM

Khấu trừ thuế GTGT bị cơ quan hải quan ấn định.

♦ CV 4569/TCT-CS ngày 20/12/2012 của TCT gửi CT Đồng Tháp

Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của tài sản cố định,hàng hóa của doanh nghiệp giải thể.

♦ CV 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012 của TCT gửi CT TPHCM

Thuế GTGT và thuế TNDN đối với hàng khuyến mạimà không thông báo hoặc đăng ký bằng văn bản.

♦ CV 10321/CT-TTHT ngày 31/12/2012 của CT TPHCM.

Thủ tục điều chỉnh hóa đơn thuế GTGT lãi tiền vay của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

+ Thuế TNCN:

♦ CV 9391/CT-TTHT ngày 03/12/2012 của CT TPHCM.

Thuế TNCN đối với khoản tiền bồi thường tiền lương

♦ CV 1685/TCT-CS ngày 18/05/2012 của TCT gửi CT TPHCM

Thuế TNCN đối với chi phí điện thoại di động trả cho nhân viên

♦ CV 10095/CT-TTHT ngày 25/12/2012 của CT TPHCM.

Không yêu cầu người lao động phải nộp thêm chứng từ chứng minh cha mẹ có thu nhập bình quân tháng không vượt quá 500.000 đồng.

+ Thuế TNDN:

♦ CV 9865/CT-TTHT ngày 17/12/2012 của CT TPHCM

Xử lý Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm năm 2012

♦ CV 10074/CT- TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.

Mua vé máy bay có hóa đơn thì không cần thẻ lên máy bay.

  Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi

♦ CV 10231/CT-TTHT ngày 28/12/2012 của CT TPHCM.

Quyết toán thuế năm bị lỗ không phải nộp thuế TNDN BĐS nhưng vẫn bị phạt chậm nộp thuế BĐS tạm tính quý 2% .

+ Thuế nhà thầu

♦ CV 9609/CT-TTHT ngày 06/12/2012 của CT TPHCM.

Thuế nhà thầu đối với các khoản chi hộ

+ Các quy định về hóa đơn

♦ CV 10049/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.

Khách hàng không nhận hoá đơn do hai bên đang tranh chấp thì không được hủy.

♦ CV 9365/CT-TTHT ngày 01/12/2012 của CT TPHCM.

Hoá đơn trả lại căn hộ chung cư (BĐS hiện hữu)

♦ CV 10312/CT-TTHT ngày 31/12/2012 của CT TPHCM

Hoá đơn trả lại căn hộ chung cư (hình thành trong tương lai

♦ CV 10052/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM.

Hoá đơn viết sai phải huỷ nhưng người mua làm mất

+ Các nội dung về quản lý thuế.

♦ CV 9607/CT-TTHT ngày 08/12/2012 của CT TPHCM

Thuế môn bài đối với kho hàng không kinh doanh.

♦ CV 24/CT-TTHT ngày 03/01/2012 của CT TPHCM.

Thuế môn bài đối với văn phòng đại diện.

♦ CV 9708/CT-TTHT ngày 12/12/2012 của CT TPHCM.

Nơi nộp báo cáo tài chính của Công ty và chi nhánh.

♦ CV 10056/CT-TTHT ngày 24/12/2012 của CT TPHCM

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với DN sản xuất trong KCN.


You cannot copy content of this page