Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

bao cao tai chinh cuoi nam

Các công việc của dịch vụ làm báo cáo tài chính như sau:

 

bao cao tai chinh
Dịch vụ làm báo cáo tài chính
  • Tư vấn tổng thể về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế khi làm sai để doạnh nghiệp nắm bắt.
  • Rà soát, đối chiếu tờ khai thuế với chứng từ gốc và điều chỉnh ngay nếu có sai sót.

  • Sắp xếp, phân loại, hoàn thiện chứng từ trước khi làm sổ sách, báo cáo tài chính.

  • Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp trong năm qua và biện pháp khắc phục

  • Nhập chứng từ và thông báo cho doanh nghiệp kịp thời các vấn đề về quỹ tiền mặt, ngân hàng, hàng tồn kho, công nợ, chi phí các loại….

  • Cân đối lãi lỗ và báo cho doanh nghiệp biết.

  • Chốt số liệu, lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

  • Xin dấu doanh nghiệp và đi nộp sau đó bàn giao bản gốc cho chủ doanh nghiệp ngay sau khi nộp.

  • In sổ sách, chứng từ bàn giao đầy đủ cho doanh nghiệp.

  Quy trình thực hiên dịch vụ kế toán thuế

You cannot copy content of this page