Nhân viên kế toán xây dựng phải làm những gì? Mô tả công việc của một nhân viên kế toán xây dựng

ke toan kho 1

Như các bạn đã biết để làm nhân viên kế toán xây dựng tốt không hề đơn giản. Vì xây dựng là một trong những lĩnh vưc khó trong ngành kế toán nó đòi hỏi người kế toán năng động hơn trong vấn đề xử lý, bóc tách chi phí nhằm mục đích hiểu rõ được chi phí trong dự toán để hạch toán đúng.

kế toán xây dựng phải làm gì
Nhân viên kế toán xây dựng phải làm những gì? Mô tả công việc của một nhân viên kế toán xây dựng

Vậy kế toán xây dựng phải làm những gì đây là điều mà một nhân viên kế toán xây dựng mới làm cần biết:

– Bám sát vào bảng bóc tách chi phí để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào có theo định mức quy định

– Lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế

– Theo dõi chi phí máy, nhân công máy theo từng công trình

– Tập hợp, phân bổ chi phí và tính ra giá thành từng công trình, hạng mục công trình

– Lập báo cáo thuế tháng, quý, và lập báo cáo tài chính cuối năm

– Lập BCTC nội bộ phục vụ yêu cầu quản lý của cấp trên

– Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm

– Xử lý các công việc khác liên quan

– Có khả năng giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.

  Đã có quyết định kiểm tra 15 công ty kiểm toán năm 2012

You cannot copy content of this page