Ngày 31/12/2013 là HẠN CHÓT nộp một số mẫu sau

Ngày 31/12/2013 là HẠN CHÓT nộp một số mẫu sau:
– Nộp mẫu 06/GTGT chọn phương pháp khai thuế GTGT trực tiếp hay khấu trừ.
– Nộp mẫu 08/GTGT để đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế:
– Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho năm 2013: (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN) đăng ký trước 31/12/2013 sẻ được giảm trừ từ thời điểm phát sinh năm 2013. VD: có em bé sinh 09/2013 thì đăng ký trước 31/12/2013 sẻ được giảm trừ từ 09/2013. Nếu 01/01/2014 đăng ký thì không được giảm năm 2013.
  Nhân viên kế toán xây dựng phải làm những gì? Mô tả công việc của một nhân viên kế toán xây dựng

You cannot copy content of this page