Cập nhật mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất sẽ là 30%

truong hop khong phai quyet toan thue tncn 1603135622

Cập nhật mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất sẽ là 30%

thue TNCN 2101100615
Cập nhật mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất sẽ là 30%
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, 4 nội dung quan trọng được sửa đổi lần này là nâng mức khởi điểm chịu thuế, loại bỏ bậc thuế cao nhất 35%, quy định về các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế và thay đổi cách quyết toán.
Dự thảo luật Thuế TNCN mới sẽ bỏ bậc thuế cao nhất 35%, giữ nguyên các bậc thu nhập tính thuế và thuế suất như hiện hành. Theo đó, biểu thuế lũy tiến từng phần còn 6 bậc, thuế suất cao nhất 30%.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, 4 nội dung quan trọng được sửa đổi lần này là nâng mức khởi điểm chịu thuế, loại bỏ bậc thuế cao nhất 35%, quy định về các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế và thay đổi cách quyết toán.
Thu nhập tính thuế làm căn cứ áp dụng biểu thuế là thu nhập chịu thuế sau khi đã được trừ các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp BHXH, BHYT, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.
Để đảm bảo đơn giản, giảm mức điều tiết thuế ở bậc cao mà không gây xáo trộn lớn về chính sách, đảm bảo tính cạnh tranh, thu hút được chuyên gia, lao động giỏi có thu nhập cao vào Việt Nam làm việc, đồng thời đảm bảo được mối tương quan với thuế TNDN theo từng bước của lộ trình cải cách thuế, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh quy định tại khoản 1, Điều 22, Luật thuế TNCN như sau:
Bỏ bậc thuế suất cao nhất 35%, giữ nguyên các bậc thu nhập tính thuế và thuế suất như hiện hành, theo đó Biểu thuế lũy tiến từng phần còn 6 bậc, thuế suất cao nhất 30%, như sau:
Biểu thuế hiện hành   Phương án sửa đổi
Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/tháng (trđ) Thuế (%)   Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/tháng (trđ) Thuế (%)
1 Đến 5 5   1 Đến 5 5
2 Trên 5 đến 10 10   2 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 10 đến 18 15   3 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 18 đến 32 20   4 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 32 đến 52 25   5 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 52 đến 80 30   6 Trên 52 30
7Trên 8035
Theo phương án này thì các cá nhân có thu nhập tính thuế ở bậc cao (trên 80 triệu đồng/tháng) sẽ được giảm mức điều tiết so với hiện hành. Nếu đồng thời sửa đổi biểu thuế theo phương án này và điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh thì mức điều tiết thuế ở tất cả các bậc đều giảm so với hiện hành, trong đó người nộp thuế ở bậc thu nhập cao (trên 80 triệu đồng) được giảm nhiều hơn.
Ví dụ: Cá nhân không có mức thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng/tháng, mức điều tiết trên tổng thu nhập tính thuế từ 22,7% trở lên (giảm 0,3% trên thu nhập tính thuế so với hiện hành). Hoặc cá nhân có thu nhập tính thuế đến 200 triệu đồng/tháng thì mức điều tiết sẽ giảm từ 30% xuống còn 27% trên thu nhập tính thuế.
“Nếu thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lên 6 triệu đồng (cho mỗi người phụ thuộc là 2,4 triệu đồng/tháng) đồng thời sửa đổi biểu thuế như nêu trên thì dự kiến sẽ giảm thu khoảng 9.250 tỷ đồng”, Bộ trưởng Mai nói.
Đề cập tới biểu thuế như hiện nay, đại diện Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu về quản lý thuế năm 2010 cho thấy số người nộp thuế ở bậc cao chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng số thuế đóng góp lớn. Thực tế cho thấy mức thuế suất cao nhất 35% hiện nay là cao nên những người nộp thuế ở bậc 7 cho rằng không khuyến khích người có trình độ kỹ thuật cao, năng lực điều hành giỏi ra sức lao động. Mức thuế cao sẽ làm giảm tính cạnh tranh nội bộ quốc gia và quốc tế trong thu hút các nhà quản lý, nhà khoa học, nhân lực, lao động có tay nghề cao vào Việt Nam làm việc.
Qua thực tế cho thấy, có rất ít người nộp thuế ở bậc cao nhưng đóng góp số thuế rất lớn (0,18% số người nộp thuế ở bậc 7 đóng góp số thuế là 17,3%; trong khi 73,32% số người nộp thuế ở bậc 1 nhưng số thuế chỉ chiếm 10,06% tổng số thuế). Thực tế là một cá nhân có 1 người phụ thuộc với mức thu nhập 80 triệu đồng/tháng thì số thuế nộp 18,15 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 21,2% thu nhập; với mức thu nhập 150 triệu đồng/tháng số thuế nộp là 40,69 triệu đồng (27,13% thu nhập); nếu có thu nhập 200 triệu đồng/tháng thì số thuế nộp là 58,19 triệu đồng (29,1% thu nhập).
Theo chiến lược cải cách thuế 2011 – 2020, mức thuế suất thuế TNDN hiện hành 25%, dự kiến sẽ điều chỉnh xuống khoảng 22 – 23% vào năm 2015, sau đó giảm xuống còn khoảng 20% vào năm 2020. Để bảo đảm tính tương quan hợp lý giữa thuế TNDN và thuế TNCN, đồng thời có tính đến xu thế cải cách thuế ở các nước trong khu vực trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính thấy cần thiết phải sửa đổi mức thuế cao 35%. Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, Indonesia đã giảm mức thuế suất cao nhất từ 35% xuống 30%, Malaisia giảm từ 28% xuống còn 26%, Singapore mức thuế suất cao nhất hiện là 20%…
  Hướng dẫn kê khai thuế môn bài

You cannot copy content of this page