Hàng hóa khi đưa vào diện thuế tiêu thụ đặc biệt có đặc điểm như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các bạn nội dung này

Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu. Đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của luật thuế TTĐB. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt

Có diện đánh thuế hẹp. Chủ yếu các loại hàng hóa, dịch vụ mà nhà nước không khuyến khích sử dụng. Như : rượu, bia, thuốc lá, xe ô tô, xăng…; kinh doanh cá cược, đua ngựa, đua xe, sòng bạc…

Thuế suất cố định hoặc thuế suất tỷ lệ và thường cao hơn so với các loại thuế gián thu. Thuế đánh vào một số hàng hóa dịch vụ mang tính chất xa xỉ, chưa thật cần thiết cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người. Và có ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người trong xã hội.

Cách thu thuế tiêu thụ đặc biệt ở các nước cũng giống nhau. Tức là nhà nước chỉ thu một lần ở khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hay kinh doanh các dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hàng hoá đưa vào diện thuế TTĐB

Thuế tiêu thụ đặc biệt có vai trò như thế nào ?

  • Là công cụ rất quan trọng để nhà nước thực hiện chức năng hướng dẫn sản xuất và điều tiết tiêu dùng xã hội.
  • Là công cụ để nhà nước điều tiết thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước một cách công bằng hợp lý
  • Việc ban hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt để điều chỉnh việc sản xuất, kinh doanh, lưu thông. Và tiêu dùng một số hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ,…..

Hàng hóa khi được đưa vào diện thuế tiêu thụ đặc biệt

Lợi ích

Việc thực thi pháp luật thuế TTĐB trên thực tế đã thu được nhiều thành tựu như sau:

Nhà nước có những thay đổi phù hợp với các yếu tố khách quan, cân bằng lợi ích giữa lợi ích của Nhà nước và cá nhân.

Tạo khung pháp lý cơ bản để việc thi hành thuế TTĐB được diễn ra thuận lợi

Không gây bất lợi hoặc gây những cách hiểu khác nhau dẫn tới cách áp dụng khác nhau.

Các doanh nghiệp chấp hành khá nghiêm chỉnh việc thực thi pháp luật thuế TTĐB theo các quy định về trình tự kê khai, nộp thuế, tính thuế của pháp luật. Và việc lưu, giữ các hóa đơn, chứng từ cũng được các doanh nghiệp quan tâm một cách thích đáng để làm căn cứ nộp thuế TTĐB, khấu trừ thuế TTĐB…

Thuế TTĐB mặc dù có diện đối tượng chịu thuế thu hẹp nhưng lại có thuế xuất cao hơn các loại thuế gián thu khác.

Vì vậy Thuế TTĐB đem lại được cho Ngân sách nhà nước nguốn thu không nhỏ.

Theo thống kê tỷ trọng số thu từ thuế TTĐB lớn thứ tư trong tỷ trọng các số thu từ sắc thuế hiện hành

Hạn chế

Trốn thuế của các doanh nghiệp kinh doanh

Tồn tại lớn nhất của việc thực thi thuế TTĐB đó là hành vi trốn thuế của các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là đối tượng bị áp dụng thuế TTĐB.

Các đơn vị tìm cách trốn thuế

Điều này dẫn tới hậu quả là nếu tồn tại sự “hợp tác ngầm” giữa cán bộ thu thuế và người nộp thuế sẽ làm thất thoát số thuế TTĐB phải nộp mà không bị xử lý.

Việc trốn thuế có thể thực hiện thông qua hành vi chuyển giá. Tức là hành vi do các cơ sở kinh doanh thực hiện nhằm thay đổi giá hàng hóa, dịch vụ trong các giao dịch mua, bán giữa các cơ sở kinh doanh có mối quan hệ đặc biệt. Với mục đích giảm thiểu tới mức có thể nghĩa vụ thuế của các bên trong giao dịch đối với nhà nước.

Ý thức, văn hóa tôn trọng pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý thuế.

Đây là đội ngũ thay mặt cho Nhà nước thực thi pháp luật thuế TTĐB ở thu, kiểm tra việc thi hành của người nộp thuế TTĐB.

Vì vậy, ý thức tôn trọng pháp luật của họ sẽ quyết định phần quan trọng tới việc thực thi pháp luật.

Hành vi trốn thuế dù tinh vi đến đâu nếu thực hiện kiểm tra một cách triệt để, công minh thì đều có thể tìm ra.

Chế tài chưa chặt chẽ

Các văn bản pháp luật gần như không có chế tài xử lý thích đáng đối với đội ngũ cán bộ thuế khi có vi phạm.

Đối với những cán bộ đã vi phạm tùy vào mức độ vi phạm mà có mức xử lý phù hợp.

Nếu không có các quy định rõ ràng sẽ dẫn tới việc tiếp tay cho hoạt động trốn thuế. Hoặc chính bản thân cán bộ sẽ gợi ý cho đối tượng nộp thuế có quen biết cách trốn thuế.

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn