Các lỗi thuờng gặp khi kê khai thuế qua mạng

Lỗi công ty khai thuế qua mạng nhưng báo lỗi chữ ký số chưa đăng ký

-  Kiểm tra số serial chứng thư số chứng thư số( mở chứng thư số ra, xem số serial có đúng với số serial trên giấy cấp chứng thư số hay không?)

-  Nếu dò đúng rồi, liên hệ cơ quan thuế dò lại chứng thư xem có khớp không? kết quả giống như của cơ quan thuế nhưng vẫn báo sai.

Cài đặt lại chứng thư số,

Xóa cache IE (Vô IE->tool->Internet option->delete all) => Kết xuất lại tờ khai

 

Lỗi “trong chuỗi là tên công ty”

  Xử lý:  Có thể do DN sử dụng phần mềm IN ra file pdf (không phải CutePdfWriter), hoặc do DN phục hồi dữ liệu cũ, hoặc sử dụng phần mềm HTKK lỗi,...

 

Đăng ký tờ khai cần nộp, đúng kỳ bắt đầu kê khai nhưng báo lỗi

 => Cài lại hỗ trợ kê khai, máy in ảo, in pdf lại

 

Kí offline thường bị lỗi, không gửi đi được:

   NNT ký trực tiếp trên file pdf  luôn rồi gửi. NNT có thể ký như sau: Mở file pdf->chọn document -> sign document và ký rồi gửi TK

 

Trường hợp NNT không nhận được mail xác nhận đã nộp tờ khai

  Đôi khi cũng có trường hợp hệ thống đã tự động gửi thư thông báo nhưng hòm thư của NNT lại không nhận được, khi NNT đã đăng nhập được vào trang kekhaithue.gdt.gov.vn thì NNT có thể tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo, NNT tra cứu thấy có đầy đủ các thông báo Cơ quan thuế, có thể tải về để lưu.

 

Một số trường hợp NNT liên hệ Phòng, đội  Kê khai để được hỗ trợ

- Đã gõ đúng định danh và mật khẩu nhưng vẫn không đăng nhập được, liên hệ CQT đổi lại mật khẩu.

- Nếu khi ký có lỗi “Chứng thư số chưa khai báo với cơ quan thuế”. DN liên hệ với CQT để bộ phận cấp tài khoản kiểm tra, nhập lại số serial number chính xác của USB token hoặc NNT có thể làm theo lỗi 33

- Khi không nhận được mail thông báo: Nhờ CQT  kiểm tra lại mail đã đăng kí hoặc xin đổi mật khẩu mới, đ8ang nhập đổi địa chỉ mail khác, NNT kiểm tra lại trong mail spam, tra mục tra cứu: tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo để tải về.

 

Upload Tờ khai không được:

- Sử dụng 3G để có thể gửi tờ khai nhanh.

- Gửi máy tính để bàn phải có internet trực tiếp (không qua server, server phải tắt proxy)

 

Khi nhấn “xác nhận” xuất hiện  thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”

   Do đăng ký TK, Kỳ bắt đầu muộn hơn kỳ kê khai của tờ khai cần nộp => đăng ký ngừng TK v à đăng ký lại đúng kỳ bắt đầu.

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn