Bán hàng dịch vụ trong nước thu tiền ngay định khoản như nào ?

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, dịch vụ thu tiền ngay thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Khách hàng đến mua hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào yêu cầu khách hàng đề nghị xuất kho

Kế toán khi lập phiếu xuất kho sau đó chuyển kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào phiếu xuất kho, thủ kho xuất khi hàng hóa và ghi sổ kho

Nhân viên kinh doanh bán hàng nhận giao hàng vào giao cho khách hàng

Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng

Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hóa đơn, sau đó sẽ giao cho khách hàng

Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên bán hàng thì nhân viên bán hàng sẽ nhận tiền và mang về nhập quỹ, nếu thanh toán bằng tiền gửi thì khách hàng sẽ chuyển khoản vào tài khoản của công ty

Nợi TK 111       Tiền mặt(tổng giá thanh toán)

  Có TK 511, 512    Doanh thu bán hàng

Có TK 3331            Thuế GTGT phải nộp(nếu có)

Đồng thời phát sinh bút toán:

Nợ  TK 632      Phải thu khách hàng( tổng giá thanh toán)

    Có TK 152, 156…

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn