Viết sai hóa đơn dẫn đến rất nhiều rủi ro trong doanh nghiệp, dưới đây công ty kế toán hà nội sẽ hướng dẫn cụ thể cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn

trường hợp viết sai hóa đơn

1. Viết sai hóa đơn nhưng chưa xé khỏi cuống hóa đơn:

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Viết sai hóa đơn nhưng đã xé khỏi cuống hóa đơn:

a, Chưa kê khai thuế:

+ Bước 1: Thu hồi hóa đơn sai sót: Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Hóa đơn thu hồi phải kẹp vào quyển hóa đơn và phải xuất trình với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Tải về: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn.

 + Bước 3: Xuất lại hóa đơn mới (theo đúng quy định ).

Chú ý: Theo hướng dẫn mới nhất tại Điều 20: Xử lý hóa đơn đã lập của thông tư 39/2014/TT-BCTC thì kế toán không cần phải làm Biên bản hủy hóa đơn nữa, chỉ cần làm biên bản thu hồi hóa đơn là đủ, vì về bản chất việc lập biên bản hủy là để cam kết bên mua không kê khai hóa đơn đã lập sai trước đó vào bảng kê mua vào, còn khi thu hồi được hóa đơn đã lập sai thì chắc chắn là công ty mua không thể kê khai được vì không còn hóa đơn )

Hóa đơn viết sai người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai.

Hai bên dùng hóa đơn mới để kê khai thuế.

b, Đã kê khai thuế:

+ Bước 1: Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

+ Bước 2: Người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

 

Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm, khi viết hóa đơn chúng ta không được ghi âm (-), còn khi kê khai thuế, các bạn đặt giá trị (số tiền) trong (...).

Tức là trong kỳ lập hóa đơn điều chỉnh đó, người bán sẽ kê vào phụ lục 01 bảng kê hàng hóa bán ra, còn bên mua kê vào phụ lục 02- hàng hóa mua vào.

 (Phần xử lý viết sai hóa đơn trên được hướng dẫn theo điều 20 TT 39/2014/TT-BCTC)

Còn đối với các hóa đơn viết sai tên công ty, sai địa chỉ, mã số thuế, tên hàng, ngày tháng năm lập hóa đơn. Thì những sai sót không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ, các bạn tham khảo cách xử lý hoá đơn viết sai tên công ty, đia chỉ, mã số thuế

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn