Thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm những gì ?

Việc thuyết minh cho bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng bởi đây chính là  phương thức thu hút nhiều nhà đầu tư vào doanh nghiệp của mình.

Trong bối cảnh TTCK sụt giảm, lạm phát gia tăng, thông qua thuyết minh báo cáo tài chính, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các khoản đầu tư tài chính (ngắn hạn và dài hạn), tình trạng hàng tồn kho… của các công ty. Bởi nếu chỉ nhìn vào bảng cân đối kế toán, có thể chúng ta hoàn toàn không biết hoặc hiểu sai lệch về các thông tin này. Chẳng hạn, một số công ty có khoản đầu tư ngắn hạn, đầu tư tài chính dài hạn trên bảng cân đối kế toán rất lớn và nhà đầu tư lầm tưởng đó là khoản đầu tư vào chứng khoán nên kết luận, với đà suy giảm của TTCK như hiện nay thì tài chính của công ty đang lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí có nguy cơ thua lỗ cao. Tuy nhiên, có thể đó chỉ là khoản tiền gửi ngắn hạn tại một ngân hàng hay khoản đầu tư dài hạn vào trái phiếu chính phủ, góp vốn đầu tư vào các công ty khác… Tất nhiên, không loại trừ khả năng đó thực sự là khoản đầu tư vào chứng khoán. Điều này, nhà đầu tư sẽ hiểu rõ khi đọc thuyết minh báo cáo tài chính, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác nhất.

thuyết minh báo cáo tài chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU:

-   Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

-   Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

-   Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng.

-   Các chính sách kế toán áp dụng.

-   Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.

-   Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả HĐKD

-   Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Lưu ý, Mặc dù thuyết minh là phần bắt buộc của báo cáo tài chính và đã có mẫu thuyết minh báo cáo tài chính(theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp), nhưng lại không có tiêu chuẩn chung nào quy định về độ chính xác và rõ ràng. Thông thường, các công ty sẽ công bố thông tin ít nhất bằng yêu cầu tối thiểu của luật pháp để tránh những rắc rối không đáng có. Nhưng sự tối thiểu này nằm ở đâu thì lại tuỳ thuộc vào phán xét chủ quan của đội ngũ quản lý doanh nghiệp. Hơn thế nữa, thuyết minh BCTC phải càng minh bạch càng tốt, nhưng vẫn phải đảm bảo các bí mật thương mại và bí quyết duy trì khả năng cạnh tranh của công ty.

Một vấn đề khác đối với thuyết minh BCTC là đôi khi công ty gây khó cho nhà đầu tư bằng cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành luật hoặc chuyên ngành kỹ thuật. Hãy thận trọng nếu thuyết minh BCTC sử dụng từ khó hiểu, trong trường hợp này, có thể công ty đang cố gắng che đậy điều gì đó. Những nhà đầu tư hiểu biết sẽ theo dõi cả những thông tin mà người khác thường không để ý hoặc bỏ qua. Với tầm quan trọng của thuyết minh báo cáo tài chính, nhà đầu tư sẽ thấy rằng, những thông tin khô khan, không mấy ai quan tâm, nhưng thực sự rất có

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn