Khi làm kế toán tiền lương thì việc điều chính ngày tháng, hay kiểm tra số ngày làm việc của nhân viên là việc làm thường xuyên đặc biệt trong excel do vậy muốn làm kế toán lương giỏi bạn cần biết các hàm excel về thời gian thường dùng để có thể biết các tính lương hiệu quả hơn.

các hàm excel thường dùng

Dưới đây công ty kế toán hà nội chia sẻ các hàm excel thường dùng trong kế toán tiền lương sau:

- Hàm Weeknum – cho biết hôm nay là tuần thứ mấy trong năm

=WEEKNUM(Today(),1) … cho biết hôm nay thuộc tuần thứ mấy trong năm, với tuần bắt đầu là ngày chủ nhật

=WEEKNUM(Today(),2)… cho biết hôm nay thuộc tuần thứ mấy trong năm, với tuần bắt đầu là ngày thứ hai

Còn theo yêu cầu của bạn thì làm như sau:

A1= “HÔM NAY LÀ TUẦN THỨ “&WEEKNUM(Today(),1)&” CỦA NĂM “&YEAR(TODAY())

- Hàm DATEDIF – tính số ngày từ hôm nay đến tương lai

Từ hôm nay đến tương lai cách bao nhiêu đây nè:

=DATEDIF(Today(),TUONG LAI,”D”) … là số ngày cách với hôm nay

=DATEDIF(Today(),TUONG LAI,”M”) … là số tháng cách với hôm nay

=DATEDIF(Today(),TUONG LAI,”Y”) … là số năm cách với hôm nay

Hàm này dùng đễ tính tuổi là tuyệt đối chính xác…

- Hiển thị Ngày, tháng, năm hiện hành

TODAY () : Trả về số tuần tự thể hiện ngày tháng hiện tại. Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày tháng năm.

 

- Hàm Weekday – Tính ngày thuộc thứ mấy trong tuần

Bạn thử Công thức sau nhé :

=CHOOSE(WEEKDAY(A1),”Chủ nhật”,”Thứ hai”,”Thứ ba”,”Thứ tư”,”Thứ năm”,”Thứ sáu”,”Thứ bảy”)

 

- Hàm NETWORKDAYS – Số ngày làm việc trong tháng

Đó là hàm NETWORKDAYS bạn à… giả sử A1 là ngày đầu tháng (1/9/2007), B1 là ngày cuối tháng (30/9/2007) vậy sẽ có hàm:

NETWORKDAYS(ngày đầu,ngày cuối, các ngày nghĩ lễ)

Ở đây nếu bạn ko có ngày nghĩ lễ nào thì bỏ tham số thứ 3:

=NETWORKDAYS(A1,B1).. kết quả là 20.. Trong này mặc định nó đã trừ đi thứ bảy và CN rồi đấy!

Lưu ý là đễ sử dụng dc hàm này bạn phải vào menu ToolsAdd-Ins và đánh dấu vào mục Analysis Toolpak nhé!

- Hàm WORKDAY – Số ngày làm việc trừ ngày lễ giữa 2 khoảng thời gian

Bạn nên vào Tool AddIns cài thêm Analysis ToolPak-VBA lúc đó sẽ có hàm workday, cho ta ngày làm việc cuối cùng trừ ngày lễ.

=Workday(ngaydau,songaythuviec,ngayle)

Trong đó ngày lễ là names ngayle ta quy định ở cột A1:A9 (chín ngày lễ) ngày AL thì quy ra DL.

Còn nếu không cài thêm AddIns thì dùng công thức dài lắm.

Nếu bạn chưa nắm bắt được các hàm excel về thời gian trên mời bạn tham khảo thêm khóa học kế toán excel tại Kế toán hà nội - học xong làm thành thạo các công việc kế toán tiền lương

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn