Vốn góp bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên mới được khấu trừ thuế
Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế GTGT liên quan đến phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.
Cụ thể theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, đối với DN đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập Chi nhánh (bao gồm cả Chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của DN) sau thời điểm 01/01/2014 ở các địa phương khác với trụ sở chính của DN thì:
Trường hợp Chi nhánh khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của DN đang hoạt động.
Trường hợp Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của DN.
Đối với vướng mắc về giá trị tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư mua sắm, góp vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập:
Trường hợp DN, hợp tác xã mới thành lập có hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị nhưng máy móc, thiết bị chưa đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định, hoặc có hóa đơn mua công cụ, dụng cụ vẫn được chấp nhận để tổng hợp vào tổng giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên thì DN, hợp tác xã được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Trường hợp DN, hợp tác xã mới thành lập nhận góp vốn bằng tài sản: Căn cứ vào bộ hồ sơ góp vốn vào DN: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo hồ sơ về nguồn gốc tài sản để tổng hợp vào tổng giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu hồ sơ chứng minh DN, hợp tác xã nhận góp vốn bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên và đảm bảo ghi nhận tài sản của DN thì DN, hợp tác xã được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT áp dụng phương pháp tính thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ 01/01/2014, Tổng cục Thuế cho biết, ngưỡng tính thuế GTGT là một nội dung chính sách mới đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Theo đó, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Cục thuế. Cụ thể, việc tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế đối với DN, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014, Tống cục Thuế đã có công văn số 858/TCT-KK ngày 17/3/2014 hướng dẫn chung Cục thuế các tỉnh, thành phố, theo đó không quy định thời hạn nhận mẫu số 06/GTGT.
Vì vậy, cơ quan thuế tổ chức tiếp nhận Thông báo theo mẫu số 06/GTGT của DN, hợp tác xã mới thành lập và hướng dẫn DN, hợp tác xã áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC và công văn số 5485/BTC-TCT ngày 26/04/2014 của Bộ Tài chính.
Về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế: Trường hợp DN thành lập từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2014 đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu thì DN tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong năm 2014.
Trường hợp DN mới thành lập từ ngày 01/01/2014 có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Trường hợp DN, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 26/4/2014 có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, chưa thông báo phát hành hóa đơn hoặc chưa mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng thì thực hiện theo công văn số 5485/BTC-TCT ngày 26/04/2014 của Bộ Tài chính./.
 
Công ty kế toán hà nội khai giảng thường xuyên các lớp hoc ke toan thue chỉ với 800000 đảm bảo học xong làm chủ hoàn toàn công việc kế toán - Hotline: 0988043053

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn