Báo cáo tài chính có ích lợi gì cho doanh nghiệp

Công việc làm báo cáo tài chính là công việc rất quan trọng đối với doanh nghiệp hay nói cách khác nó đánh giá được tổng thể tài chính của một công ty. Một bản báo cáo tài chính nó thể hiện tất cả những gì mà công ty sở hữu hoặc nợ hay lợi nhuận, các khoản lỗ trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cũng chính là lá bài giúp công ty có những khoản đầu tư tốt nhất.

báo cáo tài chính doanh nghiệp

Để hiểu sâu sắc báo cáo tài chính của doanh nghiệp và biết cách để phân tích báo cáo tài chính thì một trong những tiêu chí đánh giá dưới đây mà bạn nên biết

- Bảng cân đối kế toán: Cho biết tình hình tài chính của công ty, tài sản, công nợ và vốn chủ sở hữu. Nó dùng để xác định giá trị của doanh nghiệp, các khoản nợ và tiệm lực kinh tế( vị thế tiền mặt)

-Báo cáo thu nhập: Cho biết doanh thu của công ty kiếm được trong năm, chi phí phát sinh các khoản tiền lương, thuế, hoạt động nội bộ…, các khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hay nói cách khác là các khoản lãi hoặc lỗ, Số tiền còn lại sau thuế gọi là thu nhập thuần

- Báo cáo thay đổi vị thế tài chính: Báo cáo cho thấy những thay đổi về tài chính từ năm này qua năm khác để đánh giá tính thanh khoản và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, xem khả năng có thể tạo ra tiền mặt nội bộ không, khả năng có thể trả được nợ không hay tái đầu tư được không

- Các nguồn báo cáo tài chính: Lấy thông tin tài chính từ các công ty khác về báo cáo quý, năm gần đây nhất qua email, internet, fax,..nhằm tìm kiếm công nợ tăng, thu nhập không dự toán được, doanh thu giảm, doanh thu thất thường…

- So sánh:  Đây là cách giúp doanh nghiệp có thể biết được tình hình tài chính và đánh giá so sánh giữa các DN với nhau xem doanh nghiệp nào tăng doanh thu hay doanh nghiệp nợ hay chi phí nào phát sinh nhiều ???

-  Ra quyết định:  Thì báo cáo tài chính là một trong những yếu tố giúp nhà đầu tư ra quyết định đúng đắn

Trên là những lợi ich của báo cáo tài chính. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp muốn đọc và phân tích báo cáo tài chính, hiểu bản chất về báo cáo tài chính mời bạn tham khảo khóa >> Học báo cáo tài chính

Khóa học này do Kế Toán Hà Nội tổ chức sẽ giúp bạn quản lý tài chính doanh nghiệp một cách tốt nhất và nếu công ty chưa có kế toán vững thì lời khuyên cho doanh nghiệp là nên tìm đến một đơn vị làm về dịch vụ báo cáo tài chính sẽ đảm bảo an toàn nhất cho doanh nghiệp mình

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn