Tuyển kế toán học việc học hỏi kỹ năng kinh nghiệm làm kế toán thực tế

KẾ TOÁN HÀ NỘI tuyển sinh kế toán học việc được làm trực tiếp trên sổ sách chứng từ thực tế tại hà nội, các tỉnh và TPHCM

Hiện nay để tìm được 1 vị trí Kế toán trong bất kỳ Doanh nghiệp nào yêu cầu đầu tiên luôn là “Kinh nghiệm thực tế”. Vậy phải làm sao để có được kinh nghiệm thực tế khi chưa có việc làm ? Hãy để Trung tâm kế toán hà nội giúp bạn

 

Xem giới thiệu về trung tâm >> KẾ TOÁN HÀ NỘI

Nội dung học:

1. THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ:

+ Nhận biết và phân biệt hoá đơn hợp lý, làm tờ khai thuế môn bài, đăng ký MST cá nhân cho nhân viên, làm tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý, làm tạm tính quý thuế TNDN.

2. THỰC HÀNH KẾ TOÁN KHO:

+ (Làm bảng NXT Hàng Hoá. với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL)

+ (Làm bảng NXT NVL.với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL)

3. THỰC HÀNH KẾ TOÁN CÔNG NỢ:

+ (Lên Bảng Tổng hợp công nợ Phải Thu khách hàng với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL)

+ (Lên Bảng Tổng hợp công nợ Phải Trả Nhà Cung cấp với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL)

4. Học báo cáo tài chính, thực hành LÊN SỔ KẾ TOÁN

- Lựa chọn sổ kế toán: Theo hình thức Nhật ký chung, Hạch toán bằng máy vi tính

- Các nghiệp vụ kế toán góp vốn

- Các nghiệp vụ mua, bán hàng hóa, công cụ dung cụ, nguyên vật liệu, và TSCĐ

- Cách tính, phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn, KHTSCĐ

- Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích bảo hiểm theo quy định hiện hành

- Tính, phân bổ, hạch toán khấu hao TSCĐ và CDCC.

- Cuối kỳ lập các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để Xác Định Lợi Nhuận.

- Lập quyết toán thuế, Lập báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế TNCN năm.

- In sổ sách, đóng chứng từ cuối năm..

Đặc biệt:

Được hướng dẫn làm trực tiếp trên sổ sách chứng từ thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động

Được kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy

Học xong làm chủ hoàn toàn công việc kế toán

Ưu đãi: Đang có giảm giá từ 40% - 50% tất cả các khóa học  nhân dịp giáng sinh đăng ký nhanh tay số lượng có hạn

Liên hệ phòng hỗ trợ tuyển học việc kế toán tại hà nội:

Tel: 0988043053(Ms Nhung)

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn