Hướng dẫn làm kế toán tiền lương và cách tính lương trong doanh nghiệp năm 2013

Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm công để tính tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp (lương chính, lương phụ, phụ cấp ăn trưa). Ngoài ra còn căn cứ vào biên bản ngừng sản xuất, giấy xin nghỉ phép và một số chứng từ khác

Bài viết này trung tâm kế toán hà nội sẽ hướng dẫn cách làm kế toán tiền lương trong doanh nghiệp

kế toán tiền lương

Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương bao gồm :

Giờ công

Ngày công lao động

Năng suất lao động

Cấp bậc hoặc chức danh

Thang lương quy định,

Số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành

Độ tuổi, sức khoẻ

Trang thiết bị kỹ thuật…

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động .

Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.

Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ). Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh

Lập báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.​

Và đặc biệt công việc của kế toán tiền lương cần phải biết cập nhật thông tư mới nhất về tiền lương và các khoản trích theo lương

Các khoản trích theo lương năm 2013

Các khoản trích theo lương

DN (%)

NLĐ (%)

Cộng (%)

1. BHXH

17

7

24

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

1

1

2

4. KPCĐ

2

 

2

Cộng (%)

23

9,5

 

32,5

 

Nếu bạn chưa biết làm kế toán tiền lương tham khảo thêm >> Lớp học kế toán tổng hợp

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn