Báo cáo thuế quý gồm những gì

Việc nộp các loại báo cáo thuế trong quý là việc nên làm đối với nhân viên kế toán thuế vậy hồ sơ khai báo cáo thuế quý gồm những gì

hồ sơ khai báo cáo thuế

Học làm kế toán xin tổng hợp lại một số báo cáo thuế quý sau:

1. Phải nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng quý

 - Kể từ ngày 01/07/2013 các DN có tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống sẽ thực hiện kê khai Thuế theo Quý. Vì vậy không phải kê khai thuế GTGT tháng 7/2013 mà thực hiện kê khai quý III/2013 (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7, tháng 8, tháng 9/2013) chậm nhất là ngày 30/10/2013.

 Hồ sơ khai báo thuế GTGT theo quý gồm:

 Tờ khai thuế GTGT khấu trừ: 01/GTGT. Kèm theo:

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.

+ Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)

2. Tiếp là báo cáo Thuế thu nhập cá nhân:

 + Tờ khai thuế TNCN theo quý kế toán dùng mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN theo quý.

- Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.

- Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.

- Nếu công ty ban thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2013)

 3. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý:

 + Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ( đối với Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và xác định được chi phí thực phát sinh của kỳ tính thuế.)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo theo mẫu số 01B/TNDN. ( Nếu doanh nghiệp không xác định được chi phí phát sinh thực tế)

- Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày 30 (hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.

 * Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 chậm nhất là ngày 30/10/2013.

 4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý:

 - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu: BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01.

Vậy tóm lại khi nộp các loại báo cáo thuế trong quý ta cần chú ý những loại sau:

- Thuế giá trị gia tăng.báo cáo thuế quý

- Thuế Thu nhập cá nhân.

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán thuế mời bạn tham khảo thêm >> Khóa học kế toán thuế

Khóa học này trang bị đầy đủ các kỹ năng làm tờ khai, báo cáo thuế tháng, quý trên chứng từ thực tế do trung tâm kế toán hà nội tổ chức.

Nếu chưa biết về kế toán hà nội xem phần giới thiệu về >> Trung tâm kế toán hà nội

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn