Mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 48

Các mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 48 theo hình thức nhật ký chung

Công ty kế toán hà nội chia sẻ mẫu sổ sách kế toán này làm trên excel và dành cho kế toán làm việc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định 48 nhằm giúp kế toán làm nhanh và tiết kiệm thời gian trong công việc. Với các mẫu sổ sách kế toán này sẽ giúp các bạn làm kế toán tốt hơn

Mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 48

Các loại sổ sách kế toán:

      Nhật ký chung

      Sổ quỹ

      Sổ tiền gửi Ngân hàng

      Sổ cái tài khoản

      Sổ chi tiết tài khoản

Các loại phiếu thu, chi, nhập, xuất kho:

             Phiếu thu

             Phiếu chi

             Phiếu nhập kho

             Phiếu xuất kho

Các loại bảng kê:

     Bảng kê phiếu nhập kho

     Bảng kê phiếu xuất kho

     Bảng phân bổ cp mua hàng

     Bảng nhập - xuất - tồn kho

    Sổ chi tiết hàng hóa

Sổ chi tiết thanh toán:

    Sổ chi tiết  TK 131

 
 

     Sổ chi tiết TK 331

 
 

     Bảng tổng hợp TK 131-331

 

Mẫu báo cáo tài chính

          Bảng CDPS năm

          Bảng cân đối kế toán

          Báo cáo KQKD

          Báo cáo LCTT

          Bản thuyết minh BCTC

Bảng phân bổ tài sản cố định và chi phí phát sinh

Bảng phân bổ TK 142

Bảng phân bổ TK 242

        Bảng Khấu hao TSCĐ 214

Bảng CDPS TK tháng

mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 48

Để tải mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 48 mọi người vui lòng gửi Email vào tin nhắn bình luận phía dưới để khoahocketoan.edu.vn gửi cho các bạn nhé.

KẾ TOÁN HÀ NỘI chúc các bạn thành công  !

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào