Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung theo quyết định 48 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công ty kế toán hà nội xin giới thiệu hình thức ghi sổ nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp áp dụng hiện nay vì nó rất đầy đủ và chính xác để kế toán theo dõi và kế toán làm theo cách ghi sổ nhật ký chung được quy định: Chứng từ gốc -> Sổ nhật ký chung(và các sổ chi tiết TK liên quan) - > sổ cái => làm báo cáo

cách ghi sổ nhật ký chung theo quyết định 48

Dựa trên bản excel khoahocketoan sẽ hướng dẫn bạn cách ghi sổ nhật ký chung theo quyết định 48

- Côt A là Ngày/tháng ghi sổ: Các bạn nhập ngày tháng ghi sổ; định dạng Format Cells/ Custom. Tại Type: nhập dd/mm/yyyy

- Cột B là Số Hiệu: Là nhập số hiệu chứng từ

- Cột C là ngày tháng: Nhập ngày tháng chứng từ dùng làm số liệu đối chiếu để ghi sổ

- Cột D là diễn dải: Các bạn ghi diễn dải là các nghiệp vụ phát sinh trong ngày

- Cột E là TK có và TK nợ: Các bạn ghi tài khoản nợ bên trái ở trên và tài khoản có bên phải của cột ở dòng dưới

- Cột F là TK đối ứng: Tài khoản đối ứng là tài khoản phát sinh nợ thì đối ứng sẽ là phát sinh có

- Cột G và H là số phát sinh trong đó Cột G là số phát sinh bên nợ còn cột H là số phát sinh bên có ở 2 cột này các bạn nhập số tiền phát sinh của từng TK

Chú ý: Khi làm ghi sổ nhật ký chung trên excel các bạn cố gắng nên thiết lập bảng hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48 của công ty mình để có thể chuyển dữ liệu từ sổ nhật ký chung sang sổ cái và các sổ khác một cách hiệu quả nhất và tiết kiệm thời gian cho bạn

Nếu bạn chưa biết làm tham khảo khóa học sau của kế toán hà nội sẽ hướng dẫn làm chủ hoàn toàn công việc làm sổ sách, báo cáo tài chính, kế toán thuế trên chứng từ thực tế 

Đó chính là lớp học kế toán tổng hợp thực hành thực tế

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn