Tải phần mềm HTKK 3.1.7 hỗ trợ kê khai mới nhất

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp phần mềm từ HTKK 3.1.6 lên phần mềm HTKK 3.1.7 nhằm trợ giúp kế toán trong việc kê khai thuế

tải phần mềm HTKK 3.1.7

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.7 tại link sau: Tại đây

Nội dung cập nhật phần mềm HTKK 3.1.7:

-Hỗ trợ khai thuế GTGT theo quý

- Hỗ trợ khai thuế TNCN

-Hỗ trợ khai thuế GTGT, TNDN đáp ứng yêu cầu thay đổi thuế suất thuế TNDN theo 3 mức (10%, 20% và 25%) và giảm 50% thuế suất GTGT cho các hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội

- Hỗ trợ xác định tiền chậm nộp tiền thuế (trước đây gọi là tiền phạt nộp chậm tiền Thuế)

- Hỗ trợ lập thông báo phát hành theo quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC (thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC) về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

-Hỗ trợ một số nội dung khác

Tham khảo thêm nếu chưa biết làm tờ khai >> Cách làm báo cáo thuế hàng tháng

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn