Bậc thuế môn bài đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh

 

1. Thuế môn bài đi vi Doanh nghip

 

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ đồng

1.000.000

2. Thuế môn bài đối với Hộ kinh doanh cá thể

 

 

Bậc thuế môn bài

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

         1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

            750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

            500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

            300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

           100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

             50.000

Mời bạn tham gia lớp học kế toán thuế trên 100% chứng từ thực tế
Liên hệ Ms Nhung: 0988 043 053

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn