Tổng cục thuế thông báo cập nhật phiên bản mới cho phần mềm HTKK thành phần mềm HTKK 3.1.4 

phần mềm htkk 3.1.4

Để đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng phần mềm kế toán HTKK 3.1.4

Link tải phần mềm HTKK 3.1.4: http://www.mediafire.com/?8dkuy6biehv9rxr

Link tải cách sử dụng phần mềm HTKK 3.1.4 : http://www.mediafire.com/view/?3q2mye5r5qb9amu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào