Tài liệu giáo trình nguyên lý kế toán giúp cho các bạn mới học kế toán có cái nhìn tổng quan về công việc kế toán phải làm đây là bộ tài liệu kế toán rất hữu ích cho sinh viên năm đầu ngành kế toán phải học bộ môn này.

giáo trình nguyên lý kế toán

Bộ tài liệu lý thuyết kế toán: Phần nguyên lý kế toán gồm các phần sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG II. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
CHƯƠNG III. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
CHƯƠNG IV – SỔ  SÁCH KẾ TOÁN

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào