Hóa đơn chứng từ

Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)
Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi

Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi

Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi
Thủ tục mua hoá đơn lần đầu 2013

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu 2013

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu 2013 đối với tổ chức kinh doanh
Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn
Hướng dẫn cách lập hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn cách lập hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn cách lập hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng
Hóa đơn tự in là gì và các trường hợp được phát hành hóa đơn tự in

Hóa đơn tự in là gì và các trường hợp được phát hành hóa đơn tự in

Hóa đơn tự in là gì và các trường hợp được phát hành hóa đơn tự in
 Nguyên tắc tạo và phát hành sử dụng hóa đơn

Nguyên tắc tạo và phát hành sử dụng hóa đơn

Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn và cách sử dụng hóa đơn