Tài liệu kế toán thuế

Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo thông tư 200 bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành
Những trường hợp được miễn thuế môn bài

Những trường hợp được miễn thuế môn bài

Trường hợp nào thì doanh nghiệp, cá nhân được nhà nước miễn thuế môn bài theo quy định mới nhất quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo thông tư 156/2013/TT-BTC

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo thông tư 156/2013/TT-BTC

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo thông tư 156/2013/TT-BTC cả nhà tham khảo nhé để tránh trường hợp bị phạt
Hướng dẫn hạch toán kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Hướng dẫn hạch toán kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Hạch toán kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả phản ánh tình hình biến động tăng, giảm, hay giá trị đang có của thuế thu nhập hoãn lại chúng ta dùng tài khoản 243
Hàng hoá đưa vào diện thuế TTĐB thì có đặc điểm gì?

Hàng hoá đưa vào diện thuế TTĐB thì có đặc điểm gì?

Hàng hóa khi đưa vào diện thuế tiêu thụ đặc biệt có đặc điểm như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các bạn nội dung này
Bài tập thực hành kê khai thuế có lời giải

Bài tập thực hành kê khai thuế có lời giải

Tổng hợp bài tập thực hành kê khai thuế có lời giải chi tiết cho các bạn sinh viên đang theo các lớp học kế toán thuế
Thủ thuật kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán Thuế TNDN

Thủ thuật kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán Thuế TNDN

Bài viết dưới đây chia sẻ Thủ thuật kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán Thuế TNDN loại Chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn đối với một doanh nghiệp
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được xác định như thế nào?
Hướng dẫn hạch toán chi phí lãi vay phải trả 2020

Hướng dẫn hạch toán chi phí lãi vay phải trả 2020

Hướng dẫn hạch toán chi phí lãi vay phải trả các khoản vay lãi như Trả lãi vay định kỳ; Trả lãi vay trước cho nhiều kỳ; Trả lãi vay sau khi kết thúc hợp đồng đi vay
Bậc thuế môn bài đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Bậc thuế môn bài đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Bậc thuế môn bài đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh các cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế
Hạch toán dự phòng tổn thất tài sản tài khoản 229

Hạch toán dự phòng tổn thất tài sản tài khoản 229

Hạch toán dự phòng tổn thất tài sản tài khoản 229 phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản
Chính sách thuế môn bài năm 2013

Chính sách thuế môn bài năm 2013

Cập nhật chính sách thuế môn bài năm 2013 theo công văn số 4367/TCT-CS ngày 06/12/2012 của Tổng cục Thuế