Kế toán thuế - kiểm toán

Đã có quyết định kiểm tra 15 công ty kiểm toán

Đã có quyết định kiểm tra 15 công ty kiểm toán

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có công bố chính thức về danh sách kiểm tra chất lượng dịch vụ và hoạt động của 15 công ty kiểm toán năm 2012.
5 ưu điểm hay mà doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán

5 ưu điểm hay mà doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán

5 ưu điểm hay mà doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán
Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại

Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại

Hướng dẫn kế toán chiết khấu thương mại. Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng
Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 mới nhất áp dụng theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016
Chi nhánh Lê trọng Tấn khai giảng khóa học kế toán cho giám đốc

Chi nhánh Lê trọng Tấn khai giảng khóa học kế toán cho giám đốc

Chi nhánh Lê trọng Tấn khai giảng khóa học kế toán cho nhà quản lý
Vốn góp bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên mới được khấu trừ thuế

Vốn góp bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên mới được khấu trừ thuế

Vốn góp bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên mới được khấu trừ thuế
Kế toán xuất nhập khẩu là gì

Kế toán xuất nhập khẩu là gì

Kế toán xuất khẩu là gì? Kế toán xuất nhập khẩu phải làm gì
Mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất sẽ là 30%

Mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất sẽ là 30%

Cập nhật mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất sẽ là 30%
Hạch toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái

Hạch toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái

Hạch toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái